Bình minh ở Hội An

Mời bạn xem cảnh đẹp bình minh ở Hội An, nếu bạn tham gia vào tour Hội An 2 ngày 1 đêm, bạn nên dạy sớm để trải nghiệm cảnh đẹp bình minh trên đất phố cổ


Bình minh ở Hội An
Bình minh trên dòng sông Hoài

Cảnh bình minh ở Hội An
Cảnh bình minh ở chùa Cầu Hội An

Bình minh ở Hội An


Comments