Cầu Cẩm Kim

Ngày 04/05/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu thống nhất chủ trương và giao UBND thành phố Hội An đầu tư xây dựng cầu dân sinh Cẩm Kim, thành phố Hội An với quy mô bán vĩnh cửu, tải trọng thiết kế xe 3 tấn, chiều rộng cầu khoảng 3m (1 làn xe).

Đò đưa hành khách qua sông

Công trình được triển khai thực hiện từ năm 2015, nguồn vốn đầu tư thực hiện theo cơ chế của Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%, không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, phần còn lại lấy từ ngân sách thành phố và huy động nhân dân đóng góp.

Cầu tạm qua Cẩm Kim

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thành phố Hội An lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để khảo sát, lập dự án đầu tư, gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời lưu ý hồ sơ dự án cần đưa ra các giải pháp thiết kế kết cấu phù hợp, làm cơ sở để so sánh, lựa chọn giải pháp tối ưu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư.

Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn giải pháp kết cấu công trình phù hợp và thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định; phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện dự án từ năm 2015.