Cầu Cẩm Nam

Cầu Cẩm Nam Hội An nối phố cổ Hội An với khu vực xã Cẩm Nam, Cầu Cẩm Nam nằm ở khu vực trung tâm của phố cổ, cầu gần chợ Hội An

vị trí cầu cẩm nam hội an
Vị trí cầu Cẩm Nam Hội An

Cầu Cẩm Nam Hội An
Cầu Cẩm Nam lung linh vào các đêm rằng phố cổ