Cầu Ngọc Thành

Cầu Ngọc Thành Hội An nằm trên đường 18 tháng 8, Hội An nối liền từ ngã tư Nguyễn Du sang khu vực An Hội - Hội An

Cầu Ngọc Thành Hội An
Vị trí cầu Ngọc Thành Hội An