Cầu Phước Trạch

Cầu Phước Trạch Hội An, từ phố cổ Hội An ra biển Cửa Đại bạn sẽ phải đi qua cây cầu này, khung gian quanh cây cầu này rất đẹp

Cầu Phước Trạch Hội An

Comments