Cầu Quảng Trường Sông Hoài

Cầu Quảng Trường Sông Hoài nằm ngày trên đường Cao Hồng Lãnh bắc qua sông Hoài, nối từ quảng trường Sông Hoài ra khu vực An Hội - Hội An, khác với cầu An Hội, cầu Quảng Trường Sông Hoài cho xe cơ giới đi qua


cầu quảng trường sông hoài hội an
Cầu Quảng Trường Sông Hoài lung linh về đêm

Vị trí cầu quảng trường sông hoài
Vị trí cầu Quảng Trường Sông Hoài Hội An